Stadtentwicklung und Denkmalpflege 15: StadtHeimaten

Deutsch-polnische Einblicke

Jürg Sulzer (ed.) (vol. 15)

Gabi Dolff-Bonekämper / Hans-Rudolf Meier / Jürg Sulzer (eds.) (series)

Softcover
17 x 22 cm
240 pages, 107 b/w and col. 
Polish/German
ISBN 978-3-86859-082-1
02.2012

29,80

Go back


Miejskie Ojczyzny
Niemiecko-Polskie Punkty Widzenia

As creators of identities, cities are both diverse and distinctive places of living and working as well as social and economic centers. They offer a broad range of qualities of life allowing for many different lifestyles. In future, it will become increasingly important to strengthen the individual and emotional bonds that citizens have with their city by cultivating a quality-oriented urban building culture. In doing so, it is crucial to considerately develop historical spaces and cityscapes. Only in this way can urban planning, urban building culture and architecture succeed in creating a sense of home. Looking beyond narrow specialist and national state boundaries goes a long way in identifying new trends and visions concerning this issue. In Poland, for example, urban neighborhoods with strong local identity markers have been built since 1989. In Volume 15 of the series on urban development and built heritage conservation Polish, Swiss and German experts take up this exciting topic and that of the potential diversity of urban homes in the chapters on identity, home, and memory.
Miasto - rozumiane jako ponadpokoleniowa, długotrwała pamięć jego mieszkańców - może przetrwać przełomy polityczne tak samo, jak krótkowzroczną nowoczesność. Niniejszy tom szkicuje różnice i cechy wspólne, które charakteryzują polski i niemiecki rozwój miast. Nawet, jeśli po obu stronach granicy powstają zbliżone do siebie obrazy miast, debata na temat odzyskiwania historycznie znaczących zespołów urbanistycznych przebiega w Polsce zupełnie inaczej, niż w Niemczech. Ważna jest akceptacja faktu, że chodzi w niej o tożsamość i więzi, łączące ludzi z ich miastami. Z niej właśnie – być może dzięki przykładom z najnowszej historii miast polskich – będą mogły rozwinąć się w mieście europejskim małe miejskie ojczyzny. W tomie 15 serii Rozwój miast i konserwacja zabytków polscy, szwajcarscy i niemieccy eksperci mierzą się z pytaniami o tożsamość miasta i jego pamięć, a także z mnogością ojczyzn, które w sobie zawiera.

 

 

Go back